دکتر رسول هاشمی

پروژه دکتر سید رسول هاشمی که در حوزه جراحی جنرال و زیبایی فعالیت میکند
نوع سیستم وردپرس
قالب سایت اکسترا
توسعه با تیم وبوتو
نام سایت/کارفرما دکتر سید رسول هاشمی
نطر مشتری : حدود 5 ماه که دارم با تیم وبوتو کار می کنم سایت و پیجم عالی شده و از همه مهمتر راهنمایی هاشون خیلی به من کمک کرد.
دسته: