اکوسید

پروژه اکوسید که در حوزه فروش لوازم صوتی فعالیت میکند
نوع سیستم وردپرس
قالب سایت فلت سام
توسعه با تیم وبوتو
نام سایت/کارفرما اکوسید
نظر مشتری : کار بسیار خوب تیمی ، پیگیری خوب کارها ، زمان بندی دقیق ، مدریت خوب کار ها در کار با شما عالی است.
دسته: